ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Νομικές Υποθέσεις Κατοίκων Εξωτερικού

Με πολυετή πείρα και έχοντας διεκπεραιώσει μεγάλο αριθμό υποθέσεων κατοίκων εξωτερικού, οι δικηγόροι του γραφείου μας αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση κατοίκων εξωτερικού για νομικές τους υποθέσεις στην Ελλάδα. Ενδεικτικά:

W

Αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα

W

Εκπροσώπηση ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων

W

Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (διαζύγια, έκδοση αδειών γάμου, καταχώρηση αποφάσεων σε ληξιαρχείο κ.ά.)

W

Υποθέσεις κληρονομικού δικαίου (αποδοχή κληρονομιάς, αποποίηση κληρονομιάς, έκδοση κληρονομητηρίου κ.ά.)

W

Διαχείριση ακινήτων τους (αγοραπωλησίες, επικοινωνία με μισθωτές, διαταγές απόδοσης μισθίου κ.ά.)

W

Εκπροσώπηση ενώπιον Δ.Ο.Υ., Υποθηκοφυλακείων, Κτηματολογίου, Ασφαλιστικών Ταμείων κ.ά.

W

Διαχείριση φορολογικών ζητημάτων

Το δικηγορικό μας γραφείο, με συνέπεια, ειλικρίνεια και αποτελεσματικότητα διεκπεραιώνει άμεσα τις νομικές υποθέσεις και κατοίκων εξωτερικού και όλες οι παραπάνω ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των υποθέσεών τους μπορούν να διενεργηθούν με πληρεξούσιο από τους πελάτες μας, το οποίο μας επιτρέπει να τους εκπροσωπούμε χωρίς να είναι απαραίτητη η μετάβαση και παρουσία τους στην Ελλάδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

12 + 6 =

Pin It on Pinterest

Μοιραστείτε