ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ενοχικό Δίκαιο

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι σε θέση να σας συμβουλεύσουν και να σας παράσχουν, υπεύθυνα και αποτελεσματικά, νομική κάλυψη σε ζητήματα του ενοχικού δικαίου.
Ενδεικτικά:

W
σύνταξη συμβάσεων
W
αγωγές αδικαιολογήτου πλουτισμού
W
απαιτήσεις και αποζημιώσεις από συμβάσεις
W
αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων
W
διαφορές από συμβάσεις έργου
W
δωρεές
W
περιπτώσεις κατάπτωσης ποινικών ρητρών
W
και αγωγές αποζημίωσης για ηθική βλάβη και πάσης άλλης φύσεως.

Επικοινωνήστε μαζί μας

13 + 1 =

Pin It on Pinterest

Μοιραστείτε