ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει έγκυρες νομικές συμβουλές για θέματα που άπτονται της εταιρικής καθημερινότητας διεκπεραιώνοντας άμεσα όλα τα νομικά θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της λειτουργίας μιας εταιρείας.

Εταιρείες

Υπηρεσίες που εντάσσονται στο πεδίο δραστηριότητας του γραφείου μας αποτελούν ενδεικτικά:

Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης ή μιας εταιρείας της προσθέτει αξία και κατοχυρώνει τη θέση της στην εγχώρια ή παγκόσμια αγορά διασφαλίζοντας την επωνυμία, τη φήμη και την αναγνωρισιμότητα των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων της.
Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος μπορεί να γίνει σε Εθνικό, Κοινοτικό ή Διεθνές επίπεδο. Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • τη διενέργεια του νομικού ελέγχου σχετικά με τη διαθεσιμότητα του σήματός σας
  • την κατάταξη του εμπορικού σας σήματος σε κλάσεις (κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών)
  • την κατάθεση δήλωσης στο αρμόδιο γραφείο σημάτων κ.ά.

Αναλαμβάνουμε, επομένως, την πλήρη προετοιμασία του φακέλου σας καθώς και τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την κατοχύρωση του σήματός σας είτε σε εθνικό είτε σε κοινοτικό είτε σε διεθνές επίπεδο.

Πιστωτικοί Τίτλοι

Αναλαμβάνουμε την άσκηση αγωγών αποζημίωσης από τιμολόγια, την έκδοση διαταγών πληρωμής (ενδεικτικά από επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια κ.ά.), την άσκηση ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής, αιτήσεων αναστολής κ.ά.

W

Σύσταση Εταιρείας οποιουδήποτε τύπου (Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λπ.)

W

Προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό

W

Τροποποίηση Εταιρειών

W

Λύση και Εκκαθάριση εταιρειών

W

Νομική κάλυψη σε θέματα που ανακύπτουν στη διοίκηση νομικών προσώπων

W

Κατάρτιση συμβάσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας

9 + 1 =

Pin It on Pinterest

Μοιραστείτε