ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Επικυρώσεις & Μεταφράσεις
Διεκπεραιώνουμε μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων.
Με πολυετή εμπειρία και εις βάθος γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας, αναλαμβάνουμε την επίσημη μετάφραση τίτλων σπουδών.

Οι μεταφράσεις έχουν πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής (ΑΣΕΠ, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Δημόσιες Υπηρεσίες, κλπ).

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε τη μετάφραση των εξής πτυχίων:

PROFICIENCY, ADVANCED, FIRST CERTIFICATE, ESB, ECCE. ECPE, BULATS, IELTS, NOCN, LRN, TOEIC, ΤΙΕ, PEARSON, CITY & GUILDS, DALF, DELF, SORBONNE κ.λ.π

Επικοινωνήστε μαζί μας

1 + 7 =

Pin It on Pinterest

Μοιραστείτε