ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

W

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Η συνεχής και αδιάλειπτη ενασχόλησή μας, και η διαρκής ενημέρωσή μας, σχετικά με όλα τα ζητήματα που πηγάζουν από τις μισθωτικές σχέσεις, καθιστά τις δικηγόρους μας ικανές να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες για την πληρέστερη αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν.

Μισθώσεις

Αναλαμβάνουμε ενδεικτικά:

W
σύνταξη μισθωτηρίων
W
αγωγές εξώσεων
W
αγωγές καταβολής μισθωμάτων
W
διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου
W
υποθέσεις σχετικές με την αύξηση ή μείωση του μισθώματος δικαστικώς ή εξωδίκως.

Στο Δικηγορικό μας γραφείο δίνουμε έμφαση στη συνέπεια, στη λεπτομέρεια και στην ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών μας, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις με γνώμονα πάντα το συμφέρον τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

15 + 9 =

Pin It on Pinterest

Μοιραστείτε