ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 
Το γραφείο μας παρέχει έγκυρες νομικές συμβουλές για θέματα που άπτονται της εταιρικής καθημερινότητας διεκπεραιώνοντας άμεσα όλα τα νομικά θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της λειτουργίας μιας εταιρίας.
Υπηρεσίες που εντάσσονται στο πεδίο δραστηριότητας του γραφείου μας αποτελούν ενδεικτικά:

  • αγωγές αποζημίωσης από τιμολόγια,
  • σύσταση εταιρείας οπουδήποτε τύπου (Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λπ.)
  • κατοχύρωση εμπορικού σήματος
  • προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό
  • τροποποίηση εταιρειών
  • λύση και εκκαθάριση εταιρειών
  • νομική κάλυψη σε θέματα που ανακύπτουν στη διοίκηση νομικών προσώπων
  • κατάρτιση συμβάσεων
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 
Αναλαμβάνουμε την έκδοση διαταγών (ενδεικτικά από επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια κ.ά.). Επίσης αναλαμβάνουμε την άσκηση ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής, αιτήσεων αναστολής κ.ά.
 
 
 
Δικηγορικό Γραφείο ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΣΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - GVP LAW OFFICE
 
Παρασκευοπούλου 4
12132 Περιστέρι
Πλησίον Μετρό Αγίου Αντωνίου & Ειρηνοδικείου Περιστερίου
 
+302105777239 (fax)
 
Γεωργία Ίσσαρη
+306974866542
 
Βασιλική Χάτζου
+306987891506
 
Παναγιώτα Χάτζου
+306982049107