ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έχοντας αντιμετωπίσει έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό θεμάτων κληρονομικού δικαίου, οι δικηγόροι μας xειρίζονται επιτυχώς τόσο τη δικαστική όσο και την εξωδικαστική επίλυσή τους. Υποθέσεις με αντικείμενο:
 • τη σύνταξη διαθήκης
 • τη δημοσίευση διαθήκης ή την κήρυξη διαθήκης κυρίας
 • αποποίηση κληρονομίας
 • άδεια αποποίησης κληρονομίας από ανήλικο
 • αποδοχή κληρονομίας επ’ ωφελεία απογραφής
 • την έκδοση κληρονομητηρίου
 • αποσφράγιση
 • αγωγές ακύρωσης διαθήκης
 • αγωγές διανομής κληρονομιάς
 • αγωγές προσβολής της νόμιμης μοίρας
 • αγωγές μέμψης άστοργης δωρεάς
 • κληροδοσίες
 • έκδοση πιστοποιητικών δημοσίευσης διαθήκης,
αποτελούν μόνο ένα δείγμα αυτών που χειρίζεται το γραφείο μας.

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στους εντολείς μας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.
Ενδεικτικά, παρέχουμε ασφαλείς και ακριβείς υπηρεσίες σε υποθέσεις όπως:
 • έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία
 • έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τράπεζες και οργανισμούς
 • συμβουλευτική κατά τις διαπραγματεύσεις με αγοραστές ή / και πωλητές
 • διαπραγμάτευση όρων δανείων και ελέγχου δανειακών συμβάσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα
 • παράσταση στην υπογραφή των συμβολαίων και λοιπών πράξεων
 • εγγραφή και άρση προσημειώσεων υποθήκης
 • διεκδικητικές και αναγνωριστικές αγωγές
 • συστάσεις οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας
 • σύνταξη προσυμφώνων και εργολαβικών
 • αγωγές εξάλειψης υποθήκης
 • ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές νομής
 • υποθέσεις γειτονικού δικαίου
 • εγγραφή και άρση βαρών
 • καταχώριση και διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών
 • έλεγχο φακέλων στα Πολεοδομικά Γραφεία όλης της χώρας
 • αντιμετώπιση πολεοδομικών παραβάσεων.

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι σε θέση να σας συμβουλεύσουν και να σας παράσχουν, υπεύθυνα και αποτελεσματικά, νομική κάλυψη σε ζητήματα του ενοχικού δικαίου.
Ενδεικτικά:
 • σύνταξη συμβάσεων
 • αγωγές αδικαιολογήτου πλουτισμού
 • απαιτήσεις και αποζημιώσεις από συμβάσεις
 • αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων
 • διαφορές από συμβάσεις έργου
 • δωρεές
 • περιπτώσεις κατάπτωσης ποινικών ρητρών
 • και αγωγές αποζημίωσης για ηθική βλάβη και πάσης άλλης φύσεως.
 
 
 
Δικηγορικό Γραφείο ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΣΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - GVP LAW OFFICE
 
Παρασκευοπούλου 4
12132 Περιστέρι
Πλησίον Μετρό Αγίου Αντωνίου & Ειρηνοδικείου Περιστερίου
 
+302105777239 (fax)
 
Γεωργία Ίσσαρη
+306974866542
 
Βασιλική Χάτζου
+306987891506
 
Παναγιώτα Χάτζου
+306982049107